Polski EnglishAgenda

 

pdf iconPobierz Agendę

  SESJA GŁÓWNA
08:30 - 09:30 REJESTRACJA
09:30 - 09:40 Powitanie
09:40 - 09:55
Kierunki działań strategicznych Ministra Cyfryzacji - aspekt praktyczny - prace nad integracją rozwiązań
w zakresie systemu informatycznego do zarządzania dokumentami w administracji publicznej.
Piotr Woźny - Wiceminister Cyfryzacji
09:55 - 10:25
IBM w świecie rozwiązań otwartych
Maciej Gruczyński - Dyrektor sprzedaży działu IBM Server Solutions
10:25 - 10:45 Korporacyjny OpenSource - studium przypadku Alior Bank S.A.
Tomasz Fryc - Dyrektor Działu Utrzymania Infrastruktury IT - Alior Bank S.A.

10:45 - 11:00 PRZERWA KAWOWA ( 15 min )
11:00 - 11:20 The Future Has Never Been so Open
Werner Knoblich - Red Hat Senior Vice President & General Manager - EMEA
11:20 - 11:40 Strategic Advantage with Open Source DBMS
Greg Bogochwalski - Sales Director - Eastern Europe & Turkey - EnterpriseDB
11:40 - 12:00 W jaki sposób działa centrum danych sterowane programowo, jakie są niezbędne elementy,
jak współdziałają ze sobą i co dostarcza SUSE (komponenty do budowy)
Marcin Madey - Country Manager - SUSE Polska
12:00 - 12:20 Open Source w korporacji
Tomasz Matuła - Dyrektor Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa - Orange Polska

12:20 - 12:50 PRZERWA KAWOWA ( 30 min )
  SESJE DZIELONE
  Sesja I Sesja II
12:50 - 13:20 Synergia świata Open Source i korporacji
na przykładzie OpenStack Swift
i IBM Spectrum Protect
Marcin Steć - IBM
Co nowego w systemach
zarządzania Red Hat
Wojciech Furmankiewicz - Red Hat
13:20 - 13:50 Architektura klastrowa dla OpenStack Cloud i SAP HANA - Zapewnienie ciągłości działania chmury OpenStack oraz korzystanie z funkcji klastrów HA
i failover w środowisku serwerów Linux
na przykładzie SAP HANA
Piotr Szewczuk - SUSE Polska
Red Hat OpenShift Enterprise:
Platforma do uruchamiania aplikacji
działających w kontenerach Docker
Jarosław Stakuń - Red Hat
13:50 - 14:20 Puppet Labs is now Puppet
Get ready for the future of your IT
Andreas Wilke - Puppet

CAAS "Containers as a Service"
Sandor Klein - Docker

14:20 - 14:35 PRZERWA KAWOWA ( 15 min )
  Sesja I
Sesja II
14:35 - 15:05 Large scale enterprise monitoring with Zabbix: transforming metrics into business value
Alexei Vladishev - Zabbix
Zimbra jako nowoczesne i bezpieczne narzędzie
do poczty i pracy grupowej w organizacji -
praca grupowa, bezpieczeństwo, integracje
z innymi systemami i wideokonferencje
Matthias Kunz - Zimbra
Tomasz Makieła, Tomasz Mikołajczyk - Intalio
15:05 - 15:35 Best practice of migration to LibreOffice:
Italian Defence and LibreItalia
Sonia Montegiove -The Document Foundation
Open Source: biznes i bezpieczeństwo
w oprogramowaniu
Kamil Hajduczenia, Dominik Czyż - Comp S.A.
Joanna Sadowska - Kochański Zięba i Partnerzy
15:35 - 16:05 Otwarte oprogramowanie: lawina, której nie da się zatrzymać (omówienie zagadnienia
na przykładzie projektu pl.ID)
Krzysztof Suszyński - COI
Work less with the EDB
Postgres Advanced Server 9.5
Piotr Adamiak - EnterpriseDB
16:05 - 16:15 ZAKOŃCZENIE I LOSOWANIE NAGRÓD
16:15 - 17:30 OBIAD
20:00 - 02:00 OPEN SOURCE DAY 2016 PARTY!

 

  AGENDA WARSZTATÓW
13:00 - 13:45
Pivate Docker Registry
Mariusz Bartusiak - Linux Polska Sp. z o.o.
14:00 - 14:45
JBoss na export - czyli jak zamknąć go w kontenerze
Przemysław Kuźnicki - Linux Polska Sp. z o.o.
15:00 - 15:45
Hardening i bezpieczeństwo Demo/Showcase
Konrad Rzentarzewski - Linux Polska Sp. z o.o.
13:30 - 15:00 Dotknij chmury Microsoft Azure - świat Linuksa w Microsoft - ćwiczenia praktyczne
Ryszard Dałkowski, Michał Smereczyński - Microsoft


*Agenda może ulec zmianie

Konferencja Open Source Day powstała w odpowiedzi na wyraźne życzenie naszych klientów. Stworzona przez nas marka przekształciła się w największe w Polsce wydarzenie poświęcone wolnemu oprogramowaniu. Jest to tylko jeden z wielu wskaźników bardzo dynamicznego wzrostu zainteresowania systemami Open Source.

czytaj więcej